მომსახურების შესახებ

 • ელექტრული დაზიანების დიაგნოსტირება და აღდგენა;
 • ჰიდრავლიკური დაზიანების დიაგნოსტირება და აღდგენა;
 • მექანიკური დაზიანები დიაგნოსტირება და აღდგენა;
 • ახალი ან მეორადი ნაწილის მოძიება, შეთავაზება, ადგილზე მიტანა და მონტაჟი.
 • ლოკაცია – ავტომობილი მდებარეობა რეალურ დროში;
 • გარბენი   –   კილომეტრების და მეტრების მითითებით;
 • სიჩქარე   –    სიჩარის გადაჭარბების აღრიცხვა;
 • მოძრაობის კულტურა   –  მძღოლის ან ოპერატორის სტაბილურობის განსაზღვრა;
 • საწვავის მოცულობის განსაზღვრა ავზში   –    ჩასხმა , გდამოსხმა, გახარჯვა და ნაშთი;
 • მძღოლის საჭიროებების გათვალისწინებით განგაშის ზარის შექმნა;
 • კომუნიკაცია მძღოლის, მენეჯერისა და სერვის ჯგუფებს შორის
 • ავტოპარკის მართვა (მანქანები და მძღოლები).
 • რეპორტინგი – მონაცემების დისტანციური ჩამოტვირთვა
 • ანგარიშების და შენიშვნების მართვა;
 • მენეჯმენტის ბრძანებების დაყვანა და მუდმივი მხარდაჭერა;
 • სხვადასხვა სპეციალური ანგარიშების წარმოება.
 •  
 • ოფისიდან გაუსვლელად დისტანციური დიაგნოსტიკა მანძილისა და ადგილის          შეუზღუდავად;
 • ავტომობილის არსებული დაზიანებების და შეცდომების დანახვა;
 • რეალურ დროში შეტყობინებების მიღება (SMS და წერილები);
 • მუდმივი დაკვირვება, მონიტორინგი და პრევენციის ჩატარების შესაძლებლობა;
 • მთლიანი ავტოპარკის მდგომარეობის შემოწმება;
 • დაზიანებული ნაწილს სურათის ნახვა;
 • დაზიანებული ნაწილის ადგილის ნახვა;
 • ავტომობილის სქემების და დიაგრამების ნახვა;
 • დახვეწილი და მარტივად გასაგები პროგრამული უზრუნველყოფა.