ოპერირების არეალი

ჩვენი ოპერირების არეალი მოიცავს თბილისსა და რეგიონებს. საქართველოს

მასშტაბით ვემსახურებით როგორც კორპორატიულ ასევე საცალო დამკვეთებს.

ოფისები მდებარეობს თბილისა და ბათუმში, ხოლო ტექნიკური ბაზა განთავსებულია ქ. კასპში.